Analyser - Startside


Jordbundsanalyser

Traditionelt analyseres jordprøver for reaktionstal, fosfortal, kalital og magnesiumtal. Afhængig af selve formålet med jordbundsanalyserne samt produktionsform, sædskifte og jordbund kan der være behov for færre eller flere analyser. F.eks. kan inkludering af kobbertal især være aktuelt på planteavlsejendomme, hvor der i en årrække ikke er tilført kobber gennem husdyr- og handelsgødning. For at optimere udbyttet af jordbundsanalyserne er det derfor vigtigt, at flere faktorer inddrages.

Planteanalyser

I visse tilfælde kan totalelementanalyser af plantedele give supplerende viden om planternes næringsstofoptag og -forsyning. Vækststadie og valg af plantedel har afgørende betydning for tolkningen af resultatet. Kontakt derfor altid GPS Agro før prøvetagning.

Gødningsanalyser

Indeholder din indkøbte gødning de deklarerede næringsstoffer? Få det tjekket med en analyse af gødningspartiet.

Via aftaler med autoriserede jordbundslaboratorier tilbyder GPS Agro alle former for jord-, plante- og gødningsanalyser.

Alle former for jord-, plante- og gødningsanalyser tilbydes

Startside