Datahåndtering - Startside


Præcisionsjordbrug genererer i sagens natur mange data (markkort, udbyttekort, markregistreringer, jordprøver, EM38 osv.). Uden en strategi for lagring og sikring af data er risikoen for tab af data eller fejlagtig brug af data stor. GPS Agro tilbyder rådgivning i forbindelse med opbygning af en databasestruktur for alle ejendommens GPS relaterede data. Efterfølgende kan landmanden selv opdatere databasen eller lade rådgiveren foretage sikring og vedligehold. Hvis GPS Agro opbevarer, opdaterer og sikrer data, kan landmanden til enhver tid efter behov rekvirere udskrifter eller filer, der tilfredstiller specielle situationer.

GPS Agro tilbyder også forskellige former for databehandling og statistiske analyser. F.eks. kan en analyse mellem EM38 kort og udbyttekort være en værdifuld hjælp til fastlæggelse af problemområder, der kræver øget opmærksomhed. Ligeledes tilbydes hjælp til filtrering, kontrol og fortolkning af udbyttekort indsamlet med mejetærsker.

Alle former for databehandling tilbydes

Startside