Dyrkningsgrænser, arealopmåling samt præcis indmåling/afsætning - Startside


Kortlægning af dyrkningsgrænser (markgrænser, remiser, mergelgrave, brakarealer, veje, grøfter osv.) giver overblik ved planlægning og udførelse af opgaver såvel ved skrivebordet som i marken. Har man først en gang fået digitaliseret grænserne og opmålt arealerne, er det forholdsvis nemt at lave en årlig opdatering i programpakker som f.eks. Næsgaard Markkort fra DataLogisk evt. suppleret med nogle få opmålinger i marken.

Ud over dyrkningsgrænser kan GPS Agro ligeledes foretage alle former for præcis opmåling af f.eks. drænanlæg, vandløb, boringer, kirkegårde, parkanlæg, haver, golfbaner mv.

Se artikel om opmåling af vandløb her eller som pdf.

GPS Agro's GPS udstyr består af:

  • 1 stk. Trimble 5602 DR200 robot totalstation med aktivt prisme

  • 2 stk. Trimble 5700 RTK (base og rover) til opmåling med centimeterpræcision i plan og højde

  • 2 stk. Trimble R8 model 2 RTK (base og rover) til opmåling med centimeterpræcision i plan og højde

  • >2 stk. Trimble AgGPS 132 DGPS med 10 Hz opdateringsfrekvens og Everest Multipath Rejection (Beacon/Egnos)

  • >2 stk. Trimble AgGPS 170 Field Computer

  • >2 stk. Trimble AgGPS 21 Lightbar til vejvisning i marken

Udstyret arbejder med den nødvendige præcision i forbindelse med digitalisering af dyrkningsgrænser og arealopmåling.

GPS Agro råder desuden over højopløste orthofoto for hele landet.

GPS Agro kan udprinte markkort i stor størrelse f.eks. til ophængning på væggen i kontoret (A0 størrelse = 90 cm i højden). Kortbaggrunden kan enten være orthofoto eller alm. topografiske kort i målestok 1:25.000.

Klar til opmåling

Startside