Markregistreringer - Startside


Markregistrering af forskellige dyrkningsforhold gennem vækstsæsonen kan være meget værdifuld i forbindelse med planlægning af fremtidige opgaver. F.eks. kan registrering af visse arter af ukrudt eller registrering af områder, hvor der normalt er højt svampetryk, bruges ved en fremtidig målrettet sprøjteindsats.

Registreringen foregår med GPS udstyr til fods eller med ATV. Se eksempel på et kort over forekomster af flyvehavre registreret med GPS gennem 3 sæsoner.

GPS Agro tilbyder ligeledes digitalisering af f.eks. ældre drænkort. Kortene scannes og georefereres, så man i GIS-program kan optegne drænledningerne ovenpå orthofoto, så de nemt kan genfindes i marken. Ved enkelte kontrolopmålinger af brønde og grøfter i felten kan præcisionen forbedres.

Markregistrering af fx. ukrudtspletter

Startside