Entreprenørydelser - Startside


GPS Agro tilbyder at foretage EM38-kortlægning, positionsbestemt jordprøveudtagning, arealopmåling eller forstlig lokalitetskortlægning på entreprenørbasis for landboforeninger, producentforeninger eller andre firmaer, der ikke selv vil foretage investering i det nødvendige udstyr.

GPS Agro har løbende samarbejde med flere større og mindre landboforeninger, private rådgivere og firmaer. Samarbejdet kan enten foregå ved, at GPS Agro udfører hele arbejdet fra start til slut eller, at der f.eks. kun leveres mere eller mindre rå EM38 data eller analyseresultater. Afregning kan ske mellem rådgiver og GPS Agro eller direkte med landmanden/skovbrugeren.

Der er mulighed for mange former for aftaler. Ring og hør mere

Klar til samarbejde

Startside