Forslag til opgaver for studerende - Startside


Er du universitetsstuderende med interesse i at lave point-, bachelor- eller masteropgaver indenfor området jordbundskortlægning med anvendelse af EM38 instrumentet, kan GPS Agro evt. være behjælpelig med data, udstyr, feltarbejde og ekspertise. Nedenfor er angivet nogle forslag til emner, der har vores interesse, men du er naturligvis velkommen til selv at komme med dine egne forslag og hypoteser. Du er ligeledes velkommen til at ringe for at få en snak om mulighederne. I den forbindelse vil det være naturligt også at drøfte mulighederne med din vejleder.

  • Undersøgelse af jordbundsegenskabernes relative betydning for EM38-ledningsevnen

  • Analyse af mulighederne for anvendelse af varierende instrumentmålehøjde og -orientering (horisontal/vertikal dipol)

  • Strategier for jordprøveudtagning i forbindelse med præcisionsjordbruget på basis af bl.a. EM38 data

  • Forbedring af den eksisterende kalktildelingsmodel

  • Statistisk analyse af sammenhængende data af afgrødeudbytte, EM38 og topografi

ATV'en med udstyr

Startside