Tildelingsplaner - Startside


Det måske allermest afgørende trin i forbindelse med positionsbestemt plantedyrkning er selve udarbejdelsen af den graduerede tildelingsplan. Ideelt set skal den tage hensyn til alle de indsamlede informationer som f.eks. udbyttekort, jordbundskort, topografi, mikroklima osv. Der findes idag flere computerprogrammer, som kan håndtere og omsætte alle disse informationer til en positionsbestemt tildelingssplan. Helt afgørende i den forbindelse er dog, at de modeller, man anvender til beregningerne, giver "rigtige" værdier. Her er et omfattende forsøgsarbejde, lokalkendskab og erfaring vigtige parametre.

GPS Agro tilbyder udarbejdelse af graduerede gødnings- og kalkningsplaner baseret på gængse modeller fra det omfattende forsøgsarbejde.

Se nedenfor i videoen, hvordan du kan lave en simpel tildelingsplan på 5 min.

Der er selvfølgelig mange flere detaljer i det og også flere muligheder for at bruge baggrundsdata (jordprøver, EM38-kort, topografiske data, Cropsat, dronefotos mv.) og avancerede modeller, som inddrager flere parametre på samme tid.

Ideen med videoen er blot for at vise, at det ikke kræver meget for at komme igang med GPS-tildelingsplaner - derefter kan man altid tilrette og forbedre og forfine planerne.

Tildelingsplan

Beregning af mængde

Tildelingsplan på markcomputer

Startside