Positionsbestemt jordprøveudtagning - Startside


Udtagning og anlyse af jordprøver med 4-5 års mellemrum er nødvendig for at følge udviklingen i reaktionstal samt næringsstofniveau på marken. Udtages prøverne med GPS udstyr, er der mulighed for at lave jordbundskort, som kan bruges i forbindelse med gradueret tildeling af kalk og gødning. Da resultatet af jordbundsanalyserne forbedres drastisk ved forudgående EM38 kortlægning bør man overveje en forudgående EM38 kortlægning (Se mere). EM38 kortet giver væsentligt større sikkerhed for, at jordprøverne udtages korrekt og forbedrer desuden beregningen af de enkelte analyse- og tildelingskort.

Ved at lade GPS Agro foretage udtagning af jordprøverne positionsbestemt med en ATV-båren jordprøveudtager opnår du følgende fordele:

 • EM38-kortlægning samt topografisk kortlægning (tilvalg).

 • Kortlægning af humusindhold på basis af Sentineldata.

 • En udtagningsstrategi baseret på EM38 data, udbyttedata, luftfoto og/eller topografi samt egne erfaringer.

 • Dokumentation for hvor prøverne er blevet udtaget og dermed mulighed for at udtage dem samme sted næste gang. På den måde kan du bedre sammenligne prøverne fra gang til gang og får derfor bedre indblik i, hvordan tallene udvikler sig med tiden.

 • Sikkerhed for ensartet udtagningsdybde samt korrekt antal delprøver.

 • Mulighed for at beregne positionsbestemt kalk- og næringsstofbehov og dermed en mulighed for at optimere både dyrkningsegenskaberne og økonomien på samme tid.

 • Udskrifter af markkort, der giver et godt overblik over, hvor prøverne er udtaget samt tallenes størrelse (EM38, JB-nr., Rt, Pt, Kt, Mgt, Cut osv.).

 • Analyser til fast lav pris foretaget af et anerkendt jordbundslaboratorie.

 • Kommentarer til resultaterne samt anbefalinger til fremtidig kalknings- og gødskningsstrategi (udarbejdelse af positionsbestemte kalktildelingskort foretages på timebasis).

 • Kopi af alle digitale data, så du evt. selv kan arbejde videre med dem, inkl. filformat til import i gængse landbrugsprogrammer.

  Bemærk, at GPS Agro normalt ikke udfører EM38 kortlægning før jorden er tilstrækkelig ensartet vandmættet - dvs. normalt i perioden november-april. Foretages EM38 kortlægningen ved varierende jordbundsfugtighedsforhold (maj-oktober) er fortolkningen problematisk, idet både vand- og lerindholdet influerer på ledningsevnen - resultatet bliver derved ringere.

  Strategisk jordprøveudtagning og fortolkning af EM38 kort kræver normalt stor erfaring med jordbundsforhold.

  Få et uforpligtende forslag og tilbud på jordprøver her.

ATV'en med udstyr

Startside