EM38 kortlægning - Startside


EM38 sensoren er et instrument, der måler jordens elektriske ledningsevne - altså hvor godt jorden kan lede strøm. Under danske forhold er der fundet en god sammenhæng mellem jordens elektriske ledningsevne og lerindholdet. EM38 sensoren måler derfor i princippet jordens lerindhold. Lerindholdet er bl.a. vigtigt at kende, når man skal planlægge udtagningen af jordprøver, vurdere analyseresultaterne fra en jordprøveudtagning og efterfølgende beregne kalkbehovet. En EM38 kortlægning kan ligeledes anvendes til vurdering af jordens dyrkningsværdi samt til planlægning af dræning og vanding.

EM38 metoden er velafprøvet gennem mange år af mange danske og internationale forskningsinstitutioner - herunder Danmarks Jordbrugsforskning.

En EM38 kortlægning foretages ved at trække en slæde med EM38 sensoren efter en 4-hjulstrukket motorcykel i parallelle spor henover marken. Ved samtidig at måle positionen med en GPS kan man hurtigt få mange målinger af jordens ledningsevne og man har efterfølgende mulighed for at tegne et meget detaljeret kort over markens ledningsevne (lerindhold). Dette kort bruges så bl.a. til at planlægge udtagningen af jordprøver. EM38 målingerne udføres kun én gang for alle, da værdierne normalt kun ændrer sig meget langsomt over tid.

Se et eksempel på et EM38 kort med udtagningsruter for jordprøver her (pdf) (lyse farver på kortet indikerer sandede områder mens mørke partier enten er humuspletter eller områder med højere lerindhold).

EM38 kortlægning kræver stor omhu, og et solidt kendskab til jordbundsforhold samt til instrumentets virkemåde er en vigtig forudsætning for et godt resultat.

EM38 kortlægning

Startside