GPS Agro - priser - Startside


Nedenfor er angivet priser på nogle af GPS Agro's ydelser. Du er altid velkommen til at få en uforpligtende telefonsamtale hvor formål, behov og foreløbige løsningsforslag til kortlægningsopgaven snakkes igennem. Priser på TeeJet produkter kan ses under TeeJet-menuen.

Ydelse

Pris (eksklusiv moms)

1. Arealopmåling (med ATV i marken eller ud fra orthofoto)

På timebasis - 600 kr/time**

2. EM38 kortlægning (1 dybde, EM38)

70 kr/ha*

3. EM38 kortlægning (2 dybder, EM38 MKII)

100 kr/ha*

4. Positionsbestemt jordprøveudtagning

75 kr/prøve*

5. Positionsbestemt jordprøveudtagning (kun udtagning)

125 kr/prøve*

6. Positionsbestemt jordprøveudtagning (N-min prøver)

440 kr/prøve*

7. Positionsbestemt jordprøveudtagning (nematodeprøver)

240 kr/prøve*

8. Positionsbestemt jordprøveudtagning og analyse for jordsvampen ærterodråd (Aphanomyces euteiches)

1.000 kr/prøve*

9. Jordbundsanalyser (udvalg)

Pakke 1: Rt, Pt, Kt, Mgt

95 kr/prøve

Pakke 2: Rt, Pt, Kt, Mgt, Cut

137 kr/prøve

Pakke 3: Rt, Pt, Kt, Mgt, Cut, Bt

225 kr/prøve

Pakke 4: Rt, Pt, Kt, Mgt, Cut, Bt, Znt, Mot

355 kr/prøve

JB-nr. samt humusindhold (feltbedømmelse)

15 kr/prøve

P i jordbanken (P-DL, tysk metode, tillæg til pakke)

42 kr/prøve

Bt (tillæg til pakke)

105 kr/prøve

Znt (tillæg til pakke)

105 kr/prøve

Lt (tillæg til pakke)

100 kr/prøve

Tekstur

370 kr/prøve

Leranalyse (til dok. af JB-nr. 5-9)

137 kr/prøve

N-min

160 kr/prøve

Total C (tillæg til pakke)

131 kr/prøve

Total N (tillæg til pakke)

131 kr/prøve

10. Tildelingsplaner (kalk, N, P, K, udsæd mv.)

På timebasis - 600 kr/time

11. Markregistrering med GPS (dræn, ukrudt, snegleangreb, lavninger osv.)

På timebasis - 600 kr/time**

12. Datahåndtering og statistisk analyse

På timebasis - 600 kr/time

13. Forstlig lokalitetskortlægning

Forhør nærmere

14. Digitalisering af drænkort

På timebasis - 600 kr/time

15. Udprint af store markkort i A0-størrelse (90 cm i højden).

Priser fra 50 kr/stk plus forsendelse

*Grundgebyr = 500 kr/faktura.

**Herunder ligeledes medgået tid til transport samt databearbejdning.

Priserne forudsætter, at opgaver af mindre end en dags varighed kan samles i grupper indenfor samme geografiske område. For ikke-brofaste øer fordeles færgebilletten ud på de involverede landmænd.

Der tages forbehold for prisændringer.


Priseksempler:

En kortlægningsopgave med eller uden EM38-kortlægning, positionsbestemt jordprøveudtagning, analyser, beregning af kalkbehov, korttegning og afrapportering koster 40-300 kr/ha afhængig af jordbundsvariationen, antal jordprøver pr. ha, ejendommens størrelse samt antal og type af analyser, der skal udføres. Nedenfor gives nogle priseksempler.

Priseksempel 1 (lav-middel jordbundsvariation, 4 ha pr. prøve, 100 ha ejendom):

Ydelse

Antal

Kr/enhed

Kr i alt

Positionsbestemt jordprøveudtagning (0,25 prøve/ha)

25 stk.

75

1.875

Analyser, standard = (Rv, Rt, Pt, Kt, Mgt)

25 stk.

95

2.375

Grundgebyr

1 stk.

500

500

I alt for 100 ha (ekskl. moms)

4.750

I alt pr. ha (ekskl. moms)

ca. 48

I alt pr. ha pr. år (afskrevet over 5 år) (ekskl. moms)

ca. 10

Priseksempel 2 (høj jordbundsvariation, 1 prøve pr. ha, EM38 kortlægning (begge orienteringer), 100 ha ejendom):

Ydelse

Antal

Kr/enhed

Kr i alt

EM38 ledningsevnemåling (lodret eller vandret position)

100 ha

70

7.000

Positionsbestemt jordprøveudtagning (1 prøve/ha)

100 stk.

75

7.500

Analyser, standard = (Rv, Rt, Pt, Kt, Mgt, Cut)

100 stk.

137

13.700

Korttegning, udarbejdelse af positionsbestemt tildelingsplan for kalk, rapportering

2 timer

600

1.200

Grundgebyr

1 stk.

500

500

I alt for 100 ha (ekskl. moms)

29.900

I alt pr. ha (ekskl. moms)

ca. 300

I alt pr. ha pr. år (afskrevet over 5 år) (ekskl. moms)

ca. 60

 


Generelle vilkår (med mindre andet er aftalt):

Ad. 1. Arealopmåling omfatter:

Ad. 2. EM38 kortlægning omfatter:

Ad. 3. Jordprøveudtagning omfatter:

Ad. 4. Formidling af jordbundsanalyser i forbindelse med positionsbestemt jordprøveudtagning omfatter:

Ad. 5. Tildelingsplaner:

Ad. 6. Markregistrering omfatter:

Ad. 7. Datahåndtering og statistisk analyse:

Ad. 8. Forstlig lokalitetskortlægning:

Bemærk: GPS Agro kan ikke gøres erstatningsansvarlig for skade på afgrøde eller ved fejl i arealopmåling.Startside